ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

ОЦІНКА ВПЛИВУ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
 • Визначення підстав для проведення ОВНС та складання Заяви про наміри
 • Визначення фізико-географічних особливостей району та майданчика (траси) будівництва об’єкта проектування
 • Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє природне середовище
 • Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє соціальне середовище
 • Оцінка впливів планованої діяльності на навколишнє техногенне середовище
 • Визначення комплексних заходів щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та її безпеки
 • Оцінка впливів на навколишнє середовище при будівництві
 • Складання Заяви про екологічні наслідки діяльності
ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ ВИШУКУВАННЯ
 • Буріння інженерно-геологічних свердловин на суші та з поверхні води
 • Буріння інженерно-геологічних свердловин у важкодоступних місцях
 • Буріння гідрологічних свердловин
 • Статичне зондування ґрунтів
 • Штампові випробування в свердловинах на великій глибині під пальові фундаменти
 • Випробування паль статичним навантаженням
 • Дослідження ґрунтів і підземних вод
 • Обстеження ґрунтів основ існуючих будівель і споруд
 • Камеральна обробка матеріалів
ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНІ ВИШУКУВАННЯ
 • Збір і аналіз діючої робочої, проектної та іншої вихідної документації
 • Топографічна зйомка із створенням тривимірного цифрового плану
 • Виконавчі зйомки висотного та планового положення інженерних комунікацій і споруд
 • Спеціалізовані інженерно-геодезичні обмірні роботи транспортних споруд
 • Гідрографічні роботи від малих річок до лиманів, акваторій водоймищ, із застосуванням цифрового ехолота та супутникового GPS обладнання
 • Гідрологічні вишукування
 • Створення геодезичних мереж спеціального призначення для будівництва та експлуатації будівель і споруд
 • Надання виконавчих інженерно-геодезичних документів
ПРОЕКТУВАННЯ ЖИТЛОВИХ I КОМЕРЦІЙНИХ ОБ’ЄКТІВ
 • Будівель і споруд будь-якої форми в плані та висотності
 • Розробка ефективних варіантів конструктивної схеми будівлі
 • Влаштування конструктиву будівель з монолітними, збірними, металевими каркасами
 • Проектування будівель в стиснених умовах забудови
ПРОЕКТУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ
 • Із залізобетонними великопрогоновими каркасами з використанням ефективних збірних конструкцій
 • Проектування залізобетонних монолітних каркасів
 • Проектування металевих каркасів будівель
ОБСТЕЖЕННЯ ТА ВИПРОБОВУВАННЯ МОСТІВ І ШЛЯХОПРОВОДІВ
 • Технічний огляд і оцінка стану будівельних конструкцій
 • Комплексне обстеження штучних споруд
 • Консультації фахівців з обстеження мостів та інших штучних споруд
ПРОЕКТУВАННЯ АВТОДОРОЖНІХ ТА ПІШОХІДНИХ МОСТІВ БУДЬ-ЯКОЇ СКЛАДНОСТІ
 • Прогонові будови мостів з використанням ефективних залізобетонних збірних попередньо-напружених балок
 • Монолітні попередньо напружені прогонові будови влаштовані методом post tension
 • Металеві прогонові будови
 • Сталезалізобетонні прогонові будови
 • Монолітні, збірні, збірно-монолітні конструкції опор
ПРОЕКТУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД
 • Підпірних стінок на пальовій та природній основі з використанням геосинтетичних матеріалів
 • Eстакад і віадуків
 • Залізничних мостів
 • Тунелів неглибокого закладання
 • Підприємств і споруд автосервісу
 • Промислових баз будівельних організацій
ПРОЕКТУВАННЯ ВУЛИЦЬ В НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ
 • Підбір конструкцій дорожнього одягу на проїзній частині та мощення на тротуарах
 • Винесення та перевлаштування інженерних мереж
 • Влаштування зовнішнього освітлення
 • Проекти організації дорожнього руху
 • Проекти пішохідних зон
 • Засоби для регулювання дорожнього руху в пішохідних зонах
 • Благоустрій та малі архітектурні форми
ПРОЕКТУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ
 • Автомобільних доріг державного та місцевого значення
 • Автомагістралей
 • Міських доріг
 • Транспортних вузлів і розв’язок
 • Автомобільних доріг на об’єктах промислового, комерційного та житлового призначення